Models: Vytene Sorokaite & Ignas Valodka
Stylist: Ignas Valodka
Photography: Danas Anis